SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

WSZYSTKIM OSOBOM,

KTÓRE PRZEKAZAŁY NAM

1,5% PODATKU

 

 

  

 

   Adres:

   ul. Popiołów 1a

   04-847 Warszawa

   tel.: 602 68 30 98

   e-mail: ozarowskastow@wp.pl

 

   PKO BP SA

   XVIII O/C Warszawa

   35 1020 1185 0000 4102 0073 9219

  

  REGON: 015176730

  NIP: 527-23-77-945

 

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

  XVI Wydział Gospodarczy

  Krajowego Rejestru Sądowego

  0000114449


 

 

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI, MŁODZIEŻY

 I DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

"OŻAROWSKA"

 

 

 

Stowarzyszenie założyliśmy w lutym 2002 r. przy XVII Oddziale Stołecznego Centrum Rehabilitacji im. prof. Mariana Weissa. Powstało z inicjatywy pracowników oddziału, rodziców dzieci niepełnosprawnych i samych niepełnosprawnych. Swym działaniem chce wypełnić lukę w opiece nad niepełnosprawnymi w zakresie rehabilitacji, edukacji, integracji ze środowiskiem i ich usamodzielnieniu oraz osiągnięciu niezależności.

Przez lata realizowaliśmy wiele projektów i działań, aby ich do tego celu przybliżyć. Dzieci urosły i aktualnie nasza organizacja działa na rzecz  obecnie już dorosłych osób z mózgowym porażeniem dziecięcym. Z powodu niedowładu kończyn górnych i dolnych ich sprawność jest znacznie ograniczona. Poruszają się na wózkach inwalidzkich, wymagają wsparcia osoby drugiej w codziennym funkcjonowaniu, niektórzy korzystają z komunikacji alternatywnej.

Pomimo niesprawności ruchowej wielu z nich ukończyło studia wyższe: informatykę, filologię angielską i polską, prawo, pedagogikę, pracę socjalną, psychologię. Mają różne zainteresowania: piszą wiersze, książki, uprawiają sporty (m.in. taniec na wózkach, boccia, jazda na rowerze), udzielają się społecznie i politycznie.

Priorytetem w ich życiu jest dostęp do systematycznej rehabilitacji, możliwość korzystania ze wsparcia Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, podjęcie pracy lub aktywności dziennej oraz możliwość samodzielnego  mieszkania poza domem rodzinnym.

Zintegrowani jako grupa bardzo lubią wspólnie spędzać czas, bawić się, marzyć i robić plany jak te marzenia spełniać. Jako organizacja chcemy sprawić, aby nasi niepełnosprawni nie byli izolowani społecznie, aby żyli pełnią życia, integrowali się z rówieśnikami i funkcjonowali jak pełnoprawni członkowie społeczeństwa – aby byli szczęśliwi i niezależni.

W Polsce sytuacja osób z niepełnosprawnościami znacząco się poprawi, gdy państwo wykona postanowienia Konwencji ONZ o prawach Osób  Niepełnosprawnych. Niestety, pomimo upływu 15 lat od podpisania i 10 lat od ratyfikacji, Polska nadal ich nie wdrożyła. Nie poddajemy się jednak i we współpracy z innymi organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami robimy wszystko, aby tę sytuację ostatecznie rozwiązać.

 

   WŁADZE STOWARZYSZENIA  
 

 

Zarząd

Barbara Sińczuk - prezes
Tomasz Rudnicki - v-ce prezes
Katarzyna Rocka - sekretarz
Leokadia Murawska - skarbnik
Franciszek Kiernicki - członek
Radosław Grynczewski - członek
Artur Zawadzki - członek

Komisja Rewizyjna

Barbara Borza - przewodnicząca
Anna Kozik - członek
Arkadiusz Więckowski - członek

STATUT Stowarzyszenia "Ożarowska"


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE