SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

WSZYSTKIM OSOBOM,

KTÓRE PRZEKAZAŁY NAM

1% PODATKU

 

 

  

 

   Adres:

   ul. Popiołów 1a

   04-847 Warszawa

   tel.: 602 68 30 98

   e-mail: ozarowskastow@wp.pl

 

   PKO BP SA

   XVIII O/C Warszawa

   35 1020 1185 0000 4102 0073 9219

  

  REGON: 015176730

  NIP: 527-23-77-945

 

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

  XVI Wydział Gospodarczy

  Krajowego Rejestru Sądowego

  0000114449

 

 

WITAMY NA STRONACH

 

 

STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI, MŁODZIEŻY

 I DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

"OŻAROWSKA"

 

 

 

 

Stowarzyszenie powstało przy XVII Oddziale Stołecznego Centrum Rehabilitacji im. prof. Mariana Weissa, z inicjatywy pracowników oddziału, rodziców dzieci niepełnosprawnych i samych niepełnosprawnych. Swym działaniem chce wypełnić lukę w opiece nad niepełnosprawnymi w zakresie rehabilitacji, edukacji, integracji ze środowiskiem i usamodzielnieniu się osób niepełnosprawnych

 

Dorośli niepełnosprawni członkowie Stowarzyszenia to od urodzenia osoby niesprawne z powodu mózgowego porażenia dziecięcego z niedowładami spastycznymi kończyn górnych i dolnych, niektórzy wymagają pomocy w czynnościach dnia codziennego, takich jak jedzenie, picie, ubieranie i przy przemieszczaniu się.

 

Mimo niesprawności ruchowej większość z nich to studenci i absolwenci wyższych uczelni: informatyki, prawa, psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej, filologii polskiej  i angielskiej, jest tancerz na wózku, radosne dziewczyny i dzielni faceci. Wszyscy z wielkim hartem ducha walczą o swoje miejsce w życiu - często mogą być wzorem i przykładem dla tzw. „sprawnych”. Nasi wolontariusze to również zwykle studenci – odpowiedzialni, solidarni, spontaniczni w niesieniu pomocy. Zintegrowani jako grupa bardzo lubią wspólnie spędzać czas, bawić się, marzyć i robić plany jak te marzenia spełniać (np. zdobyć pracę, mieć własne mieszkanie, założyć rodzinę). Jako organizacja chcemy sprawić, aby nasi niepełnosprawni nie byli izolowani społecznie, aby żyli pełnią życia, integrowali się z rówieśnikami i funkcjonowali jak pełnoprawni członkowie społeczeństwa – aby byli szczęśliwi i niezależni.

 

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży przy którym działa stowarzyszenie obejmuje opieką dzieci i młodzież w wieku od niemowlęctwa do 18 roku życia. Prowadzi:
- Oddział Rehabilitacji Dziennej,
- Poradnię Wad Postawy,
- Poradnię Neurologiczna dla Dzieci.

 

Specjalizuje się w kompleksowym usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Opieką obejmuje też dzieci z ryzyka około-porodowego, z opóźnieniem rozwoju psycho-ruchowego, przepuklinami oponowo-rdzeniowymi, wadami genetycznymi, wadami postawy i skrzywieniami kręgosłupa.

 

 

 

Placówka ma wyjątkową, wypracowaną w ciągu prawie 40 lat, strukturę organizacyjną, która odpowiada potrzebom opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i jego rodziną.

Stosowane metody to: NDT-Bobath, Vojta, System Kierowanego Nauczania / metoda PETO (Conductive Education). Prowadzone zajęcia pedagogiczne, z psychologiem, terapia psychomotoryczna, ćwiczenia logopedyczne oraz muzykoterapia stanowią ważną część dziennego programu terapeutycznego.

 

 

Stowarzyszenie Ożarowska:

- jest organizacją pożytku publicznego od 13.01.2005r. (numer KRS 0000114449)

- działa jako organizacja „non profit” od 22.05.2002r.

- działa na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, głównie z mózgowym porażeniem dziecięcym

- prowadzi świetlicę terapeutyczną „Wędka” z programem rehabilitacyjnym, psychologicznym i kulturalnym

- organizuje letnie turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy turystyczne krajowe i zagraniczne oraz imprezy okolicznościowe

- propaguje wdrażanie w Polsce zintegrowanego systemu rehabilitacji, znanego jako System Kierowanego Nauczania/metoda PETO (Conductive Education), organizuje kursy z udziałem specjalistów z Węgier i Wielkiej Brytanii

- prowadzi szkolenia, wykłady, organizuje konferencje na temat nowoczesnych form leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych

 

Stowarzyszenie Ożarowska współpracuje z:

- Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Centrum Rehabilitacji STOCER w Warszawie, ul. Ożarowska 75a

- holenderską Fundacją WANDAFONDS

- Stowarzyszeniem "Krok za krokiem" z Zamościa

- Polskim Towarzystwem Kierowanego Nauczania

- Centrum Wolontariatu
- Federacją na rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "Sieć MPD"

 

   WŁADZE STOWARZYSZENIA  
 

 

Zarząd

Barbara Sińczuk - prezes
Tomasz Rudnicki - v-ce prezes
Katarzyna Rocka - sekretarz
Leokadia Murawska - skarbnik
Franciszek Kiernicki - członek
Radosław Grynczewski - członek
Artur Zawadzki - członek

Komisja Rewizyjna

Barbara Borza - przewodnicząca
Anna Kozik - członek
Arkadiusz Więckowski - członek

STATUT Stowarzyszenia