Organizacja Pożytku Publicznego

 

   Adres:

   ul. Ożarowska 75a

   01-444 Warszawa

   tel./fax: (22) 836-05-13

   e-mail: ozarowskastow@wp.pl

 

   PKO BP SA

   XVIII O/C Warszawa

   35 1020 1185 0000 4102 0073 9219

  

  REGON: 015176730

  NIP: 527-23-77-945

 

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

  XVI Wydział Gospodarczy

  Krajowego Rejestru Sądowego

  0000114449

 

 

HYMN  "Ożarowskiej"

 

 

Jest w Warszawie takie miejsce,

gdzie się nawet serca śmieją

dziewcząt i chłopców

dużych i małych

 

Tu marzenia się spełniają

tu jest radość i nadzieja,

tylko daj mi swą dłoń

a wydarzy się wtedy

a wydarzy się wtedy

tyle rzeczy wspaniałych

                         

Refren: Ożarowska to jest tu,

tutaj każdy biegnie ile tchu,

Ożarowska to jest tu,

Ożarowska

 

Zaraz znowu zaśnie świat,

aż do wschodu słońca będzie spać,

lecz nie martwmy się,

jutro będzie nowy dzień.

 

Wyruszymy znowu tam,

aby bawić się po zmierzch,

tylko daj mi swą dłoń,

a wydarzy się wtedy

a wydarzy się wtedy 

tyle rzeczy wspaniałych

 

Refren: Ożarowska to jest tu,

tutaj każdy biegnie ile tchu,

Ożarowska to jest tu,

Ożarowska.