Organizacja Pożytku Publicznego

 

   Adres:

   ul. Ożarowska 75a

   01-444 Warszawa

   tel./fax: (22) 836-05-13

   e-mail: ozarowskastow@wp.pl

 

   PKO BP SA

   XVIII O/C Warszawa

   35 1020 1185 0000 4102 0073 9219

  

  REGON: 015176730

  NIP: 527-23-77-945

 

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

  XVI Wydział Gospodarczy

  Krajowego Rejestru Sądowego

  0000114449

 

 

ZAPRZYJAŹNIONE ORGANIZACJE

 

 

 

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży przy STOCER w Warszawie,
ul. Ożarowska 75a

 

 

 

 

WANDA - Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Polsce

ul. Wolności 22, lok. 16

22-100 Chełm

 

info.wanda@wp.pl

www.wandafonds.nl

 

 

 
 

WANDAFONDS Stichting boor Hulp aan Poolse Spastische Kinderen

Graafdijk Oost 48

2973 XC Molenaarsgraaf

Holandia

 

info@wandafonds.nl

www.wandafonds.nl

 

 

 

 

Stowarzyszenie "Krok za krokiem"

www.spdn.pl

 

 

 

 

 Fundacja Korpus Ochotników Specjalistów

www.fundacjakos.pl

 

 

 

 

 

Polskie Towarzystwo Kierowanego Nauczania

 

 

 

 

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

www.ksnaw.pl

 

 

 

 

Centrum Wolontariatu

www.wolontariat.org.pl

 

 

 

 

Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe "Culani"

www.culani.org.pl

 

 

 

 

Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Warszawie
im. Edmunda Bojanowskiego

gimn52.neostrada.pl

 

 

 

 

Przedszkole Integracyjne nr 209 w Warszawie

http://przedszkole.integracyjne.prv.pl/

 

 

 

 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Trwać w Nadziei”

 

 

 

 

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym

http://www.porazenie.nazwa.pl