Organizacja Pożytku Publicznego

 

   Adres:

   ul. Popiołów 1a

   04-847 Warszawa

   tel.: 602 68 30 98

   e-mail: ozarowskastow@wp.pl

 

   PKO BP SA

   XVIII O/C Warszawa

   35 1020 1185 0000 4102 0073 9219

  

  REGON: 015176730

  NIP: 527-23-77-945

 

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

  XVI Wydział Gospodarczy

  Krajowego Rejestru Sądowego

  0000114449

 

 

ZAPRZYJAŹNIONE ORGANIZACJE

 

 

 

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży przy STOCER w Warszawie,
ul. Ożarowska 75a

 

 

 

 

Stowarzyszenie "Krok za krokiem"

www.spdn.pl

 

 

 

 

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

www.ksnaw.pl

 

 

 

 

Centrum Wolontariatu

www.wolontariat.org.pl

 

 

 

 

Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe "Culani"

www.culani.org.pl

 

 

 

 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Trwać w Nadziei”