Organizacja Pożytku Publicznego

 

   Adres:

   ul. Popiołów 1a

   04-847 Warszawa

   tel.: 602 68 30 98

   e-mail: ozarowskastow@wp.pl

 

   PKO BP SA

   XVIII O/C Warszawa

   35 1020 1185 0000 4102 0073 9219

  

  REGON: 015176730

  NIP: 527-23-77-945

 

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

  XVI Wydział Gospodarczy

  Krajowego Rejestru Sądowego

  0000114449

 

 

NASI DARCZYŃCY:

 

 

  UniCredit CAIB Poland S.A.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
 

 

Print Extra

Studio Graficzne Drukarnia

ul. Pomorska 40

91-408 Łódź

 

www.printextra.pl

 

 

 

 

WANDA - Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Polsce

ul. Wolności 22, lok. 16

22-100 Chełm

 

info.wanda@wp.pl

www.wandafonds.nl

 

 

 

 

WANDAFONDS Stichting boor Hulp aan Poolse Spastische Kinderen

Graafdijk Oost 48

2973 XC Molenaarsgraaf

Holandia

 

info@wandafonds.nl

www.wandafonds.nl

 

 

 

 

 

CADBURY - WEDEL

 

 

 

 

 

NARODOWY BANK POLSKI

 

 

 

 

POLKOMTEL S.A.

 

 

 

 

 

Wytwórnia Wtórnej Skóry

Żywiec, ul. Łączna 10

 

 

 

 

   

ORAZ:

 
 

OSOBY PRYWATNE