Organizacja Pożytku Publicznego

 

   Adres:

   ul. Popiołów 1a

   04-847 Warszawa

   tel.: 602 68 30 98

   e-mail: ozarowskastow@wp.pl

 

   PKO BP SA

   XVIII O/C Warszawa

   35 1020 1185 0000 4102 0073 9219

  

  REGON: 015176730

  NIP: 527-23-77-945

 

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

  XVI Wydział Gospodarczy

  Krajowego Rejestru Sądowego

  0000114449

Artykuły dotyczące wizyty Leo Beenhakker'a

w ośrodku na Ożarowskiej

 

Kliknij, aby zobaczyć większą wersję artykułu.

 

 

 

 

 

W "Kurierze Wolskim" ukazał się artykuł poświęcony kolejnej edycji festynu 
ULICA INTEGRACYJNA.

 

 

Oto on (wystarczy kliknąć aby powiększyć obraz):

 

 

 

[240kb]

 

[830kb]

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 16 października 2003 r. Stowarzyszenie zorganizowało w swojej siedzibie konferencję poświęconą prezentacji programu

 

„Wędka” – świetlica terapeutyczno-integracyjna.

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz Miasta, Dzielnicy, Samorządu Lokalnego, organizacji społecznych, placówek oświatowych i przyjaciele organizacji. Wydarzenie to zostało opisane w „Trybunie” i „Kurierze Wolskim”.

 

 

 

[212kb]

 

[206kb]