Organizacja Pożytku Publicznego

 

   Adres:

   ul. Ożarowska 75a

   01-444 Warszawa

   tel./fax: (22) 836-05-13

   e-mail: ozarowskastow@wp.pl

 

   PKO BP SA

   XVIII O/C Warszawa

   35 1020 1185 0000 4102 0073 9219

  

  REGON: 015176730

  NIP: 527-23-77-945

 

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

  XVI Wydział Gospodarczy

  Krajowego Rejestru Sądowego

  0000114449

 

 

 
     

Plan wizyty ::

 

 

Poniedziałek, 12.XI.2007r.

 

9:00 - 12:00

obserwacje i rozmowy na Ożarowskiej

 

 

12:00 - 13:00

lunch

 

 

13:00 - 15:00

spotkanie z rodzicami, dla wszystkich obecnych zainteresowanych rodziców

 

 

15:00 - 16:30

rozmowa z lekarzami z czterech ośrodków: Centrum Zdrowia Dziecka, Zagórza, Helenowa i Ożarowskiej

 

 

16:30

spotkanie ze starszą młodzieżą ze Stowarzyszenia "Ożarowska"          w świetlicy "Wędka"

 

 

 

Wtorek, 13.XI.2007r.

 

9:00 - 12:00

wizyta w Pomniku Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu                 (w międzyczasie, w godzinach 10:00 - 11:00 - spotkanie z rodzicami)

 

 

12:00 - 13:00

lunch

 

 

13:00 - 15:00

wizyta w Ośrodku w Zagórzu (spotkanie z rodzicami - 14:00 - 15:00)