Organizacja Pożytku Publicznego

 

   Adres:

   ul. Ożarowska 75a

   01-444 Warszawa

   tel./fax: (22) 836-05-13

   e-mail: ozarowskastow@wp.pl

 

   PKO BP SA

   XVIII O/C Warszawa

   35 1020 1185 0000 4102 0073 9219

  

  REGON: 015176730

  NIP: 527-23-77-945

 

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

  XVI Wydział Gospodarczy

  Krajowego Rejestru Sądowego

  0000114449

 

 

 
     

Dzięki współpracy:

  • Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie, przy ul. Wierzejewskiego 12,

  • Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w W-wie, przy ul. Ożarowskiej 75a,

  • Stowarzyszenia na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych ”Ożarowska” oraz

  • Holenderskiej Fundacji „Wandafonds”

 

      wyremontowano i wyposażono pomieszczenie dawnej spiżarni i przeznaczono je na salę dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi, które są leczone  na Ożarowskiej. Holenderska Fundacja Wandafonds przekazała pełny zestaw komputerowy podłączony do Internetu, z którego mogą korzystać rodzice podczas pobytu w naszym ośrodku. Mają możliwość  dowiedzieć się wielu interesujących informacji, między innymi ze strony internetowej www.nasze-dzieci.net  stworzonej dla nich przez niepełnosprawną młodzież z naszego stowarzyszenia.  Świetlica jest przeznaczona na  spotkania i szkolenia dla rodziców, szkolenia dla personelu naszego ośrodka, spotkania i zebrania ważne dla naszej placówki. Jest to miejsce, którego nam bardzo brakowało,  gdzie rodzice mogą się ze sobą spotkać i porozmawiać przy kawie i herbacie.