Organizacja Pożytku Publicznego

 

   Adres:

   ul. Ożarowska 75a

   01-444 Warszawa

   tel./fax: (22) 836-05-13

   e-mail: ozarowskastow@wp.pl

 

   PKO BP SA

   XVIII O/C Warszawa

   35 1020 1185 0000 4102 0073 9219

  

  REGON: 015176730

  NIP: 527-23-77-945

 

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

  XVI Wydział Gospodarczy

  Krajowego Rejestru Sądowego

  0000114449

 

 

 

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Osób Niepełnosprawnych Ożarowska ma przyjemność poinformować, że uzyskało dotację ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie „Integracja dla samodzielności”.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie, zatytułowany „Aktywizacja ku samodzielności dorosłych osób z mózgowym porażeniem dziecięcym poprzez oddziaływania psychospołeczne i rehabilitację ruchową”, będzie prowadzony w miesiącach sierpień – listopad 2009 roku i obejmie następujące instrumenty aktywnej integracji:

  • aktywację zdrowotną (turnus rehabilitacyjny, zajęcia rehabilitacji ruchowej),

  • aktywację społeczną (spotkania grup psychoedukacyjno-wspierających, indywidualną pomoc psychologa, trening umiejętności osobowych, weekendowe aktywności uczestników, współpracę z wolontariuszami i asystentami osób niepełnosprawnych).

Celem działań jest zwiększenie sprawności fizycznej i dobrostanu psychicznego dorosłych osób z mózgowym porażeniem dziecięcym. Pragniemy umożliwić im odreagowanie emocjonalne, a także stworzyć okazję do zmiany sądów o rzeczywistości i sposobów zachowań w kierunku wzrastającej życiowej samodzielności i wzbogacania kompetencji społecznych.

Do projektu zapraszamy osoby niepełnosprawne ze znaczną niesprawnością narządu ruchu z powodu porażenia mózgowego i przepukliny oponowo-rdzeniowej, mężczyzn i kobiety z normą intelektualną, w wieku 20-40 lat, mieszkańców Warszawy, nie będących  w zatrudnieniu lub pracujących niezgodnie z ich potencjałem, pozostających pod opieką rodziców.

Osoby, które zgłoszą chęć wzięcia udziału w projekcie poprosimy o wypełnienie ankiety/deklaracji. Na podstawie ankiety  zostaną wytypowane 24 osoby, w domach których pracownik socjalny przeprowadzi wywiady środowiskowe. W ich wyniku wybierzemy 20 osób, które utworzą dwie 10-osobowe grupy zbliżone pod względem stanu funkcjonalnego  i psychofizycznego. Z tymi osobami zostaną  podpisane kontrakty socjalne i wspólnie wybrane, odpowiednie dla nich, instrumenty aktywnej integracji.

Chętnych do wzięcia udziału w projekcie prosimy o zgłaszanie się w dniach  6–14 sierpnia  pod numer telefonu: 022 836 05 13  lub  602 683 098 w godz. 9.00–15.00 lub  drogą internetową na adres ozarowskastow@wp.pl.
Osoba do kontaktu: Barbara Sińczuk, prezes Stowarzyszenia.

Ankietę można pobrać tutaj