Organizacja Pożytku Publicznego

 

   Adres:

   ul. Ożarowska 75a

   01-444 Warszawa

   tel./fax: (22) 836-05-13

   e-mail: ozarowskastow@wp.pl

 

   PKO BP SA

   XVIII O/C Warszawa

   35 1020 1185 0000 4102 0073 9219

  

  REGON: 015176730

  NIP: 527-23-77-945

 

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

  XVI Wydział Gospodarczy

  Krajowego Rejestru Sądowego

  0000114449

 

 

 

28.IX.2008

 

Wycieczka do muzeum Powstania Warszawskiego

Trzeci "Aktywny Weekend"

 

Dnia 28.09.08 odbyła się wycieczka do muzeum Powstania Warszawskiego, w której wzięło udział 15 osób. Osoby niepełnosprawne wspierali wolontariusze. Zwiedzanie muzeum trwało ok. 2 godzin.

Zwiedziliśmy liczne i oryginalnie zorganizowane sale oraz obejrzeliśmy wiele eksponatów z okresu II wojny światowej. Na parterze dzięki specjalnym, pochodzącym z okresu okupacji, telefonom mogliśmy wysłuchać wspomnień uczestników Powstania Warszawskiego. Zwiedziliśmy Salę Małego Powstańca. Ta ekspozycja mówi o życiu dzieci w tych okrutnych czasach i powstała specjalnie z myślą o najmłodszych odwiedzających. Można w niej oglądać teatrzyk powstańczy, repliki dawnych zabawek, gry i puzzle.

Windą, w której można posłuchać powstańczych piosenek, wjechaliśmy na antresolę gdzie zaprezentowano walki w sierpniu 1939 r, rzeź Woli, życie religijne i kulturalne oraz szpital powstańczy. W kinie Palladium wyświetlane są powstańcze kroniki, pokazywane w czasie powstania wykonane przez biuro informacji i propagandy. Na tym poziomie znajduje się również kanał ze specjalnymi efektami dźwiękowymi.

Następnie udaliśmy się na I piętro, gdzie pokazano walki toczące się we wrześniu na Czerniakowie, Mokotowie i Żoliborzu. Ekspozycja ta przedstawia upadek Powstania, decyzję Wielkiej Trójki i kapitulację Warszawy. Znajdują się tu mogiły powstańcze oraz ekspozycje „Radiostacje i łączność”, „Poczta polowa” i „Niemcy”. Sala Poczty Powstańczej to hołd złożony oddziałom Zawiszaków – małych listonoszy powstańczej Warszawy. W gablotach znajdują się fotografie harcerzy dostarczających pocztę i noszone przez nich opaski. Na ścianach umieszczono kopie listów, które są wstrząsającym świadectw walk i które znakomicie oddają atmosfer walczącej Warszawy.

W muzeum znajduje się również mały sklep, w którym można kupić publikacje muzealne oraz pamiątki związane z Powstaniem Warszawskim.

Wycieczkę zorganizowali Iwona Łapińska i Arkadiusz Więckowski.

 

Autor: Artur Więckowski