Organizacja Pożytku Publicznego

 

   Adres:

   ul. Ożarowska 75a

   01-444 Warszawa

   tel./fax: (22) 836-05-13

   e-mail: ozarowskastow@wp.pl

 

   PKO BP SA

   XVIII O/C Warszawa

   35 1020 1185 0000 4102 0073 9219

  

  REGON: 015176730

  NIP: 527-23-77-945

 

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

  XVI Wydział Gospodarczy

  Krajowego Rejestru Sądowego

  0000114449

 

 

 

4.VI.2008

 

 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH  ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ i WSPÓŁORGANIZATORZY zapraszają na

 

7 czerwca (sobota) w godz. 9-15.00

 

 

a zwłaszcza na:

 

- Mszę św. celebrowaną przez Ks. Biskupa Tadeusza Pikusa w kościele św. Józefa, ul. Deotymy 41,

po której nastąpi wręczenie  Medali Integracji 2007 - od godz. 9.00-10.00

 

 

- konferencję: „Czy warto było się spotkać?  X lat święta integracji” -
od godz. 10.15 –do ok.11.30

 

w sali św. Józefa  w domu parafialnym kościoła św. Józefa,  ul. Deotymy 41

 

oraz

 

do wspólnej zabawy na skwerku  przy ul. Brożka:

 

- aukcji prac  na rzecz KSN AW,  do stoisk z niepowtarzalnymi pracami
osób niepełnosprawnych,

- na  koncert artystów ze szkół, przedszkoli  i wielu, wielu innych atrakcji