Organizacja Pożytku Publicznego

 

   Adres:

   ul. Ożarowska 75a

   01-444 Warszawa

   tel./fax: (22) 836-05-13

   e-mail: ozarowskastow@wp.pl

 

   PKO BP SA

   XVIII O/C Warszawa

   35 1020 1185 0000 4102 0073 9219

  

  REGON: 015176730

  NIP: 527-23-77-945

 

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

  XVI Wydział Gospodarczy

  Krajowego Rejestru Sądowego

  0000114449

 

 

 

17.XII

 

 

 

W tym roku tematem przewodnim spotkania Wigilijnego były opowieści o sposobie obchodzenia  Świąt  Bożego   Narodzenia   w   innych   krajach,   swoistych   zwyczajach i różnicach w stosunku do polskich świątecznych tradycji.

 

Szczegółowy program Wigilii był następujący:

 • Wspólne śpiewanie kolędy "Wśród nocnej ciszy"

 • Czytanie z Ewangelii św. Mateusza.

 • Krzysiek przeczytał fragment "Pieśni o narodzeniu Pańskim" Franciszka Karpińskiego

 • Gosia opowiedziała, jak świętuje się Boże Narodzenie w Hiszpanii

 • Majka opowiedziała o świętach w Holandii

 • Agatka (siostra Kuby) powiedziała kilka słów o Bożym Narodzeniu w Niemczech

 • Łukasz zaintonował, a uczestnicy do niego dołączyli i odśpiewaliśmy kolędę "Dzisiaj w Betlejem"

 • Marta przedstawiła ciekawostki o świętowaniu we Francji.

 • Arek opowiedział o świętach w Meksyku

 • Tomek przeczytał wiersz Włodzimierza Lewika "List wigilijny do Matki"

 • Mateusz przeczytał wiersz Teofila Lenartowicza "Miód tajony i opłatek..."

 • Życzenia wszystkim gościom złożyła Pani prezes z Kubą

 • Dzielenie się opłatkiem

 • Kolacja przy wspólnym stole