Organizacja Pożytku Publicznego

 

   Adres:

   ul. Ożarowska 75a

   01-444 Warszawa

   tel./fax: (22) 836-05-13

   e-mail: ozarowskastow@wp.pl

 

   PKO BP SA

   XVIII O/C Warszawa

   35 1020 1185 0000 4102 0073 9219

  

  REGON: 015176730

  NIP: 527-23-77-945

 

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

  XVI Wydział Gospodarczy

  Krajowego Rejestru Sądowego

  0000114449

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 71
im. Edmunda Bojanowskiego
ul. Deotymy 37, 01-409 Warszawa

Pani Magdalena Politańska

 

Podziękowanie

 

Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych „Ożarowska” i Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej – Oddział Niepełnosprawnych Ruchowo bardzo serdecznie dziękują Pani dyr. Magdalenie Politańskiej i pracownikom szkoły  za umożliwienie nam, po raz drugi, zorganizowania Balu Sylwestrowego w gmachu Zespołu Szkół Integracyjnych nr 71, przy ul. Deotymy 37. Wyrazem naszej wdzięczności niech będzie wiersz, którego autorem jest członek naszego stowarzyszenia.

Myśląc o wielkim wybuchu
z którego - podobno! - powstał
wszechświat wyobrażam
sobie źdźbło
trawy w lecie na łące

źdźbło trawy
- ot - wyświechtana
metafora
którą się zwykle
podpierają
nieudaczni poeci

wyobrażam sobie
nie zważając na przepływ
czasu
wyobrażam i upieram się
że istotnie to źdźbło jest
pośród wielu, wielu innych

czuję jego smukłość
opuszkami palców
widzę jego zieloność

nachylam ku niemu
swe ucho z nadzieją że usłyszę z jego wnętrza
może już tylko
pogłos stworzenia


Bolesław Bryński