Organizacja Pożytku Publicznego

 

   Adres:

   ul. Ożarowska 75a

   01-444 Warszawa

   tel./fax: (22) 836-05-13

   e-mail: ozarowskastow@wp.pl

 

   PKO BP SA

   XVIII O/C Warszawa

   35 1020 1185 0000 4102 0073 9219

  

  REGON: 015176730

  NIP: 527-23-77-945

 

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

  XVI Wydział Gospodarczy

  Krajowego Rejestru Sądowego

  0000114449

 

 

 

5.V

 

Obchody Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych w Sejmie RP z udziałem Stowarzyszenia Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych w Sejmie RP odbył się wernisaż wystawy fotograficznej „Patrzeć z nadzieją” poświęconej problemom osób z porażeniem mózgowym. Uroczystego otwarcia dokonał Pan Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski, który objął nad nią patronat. Organizatorem i pomysłodawcą projektu jest Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym, które prawie 2 lata temu rozpoczęło swoją działalność na Ożarowskiej. Wystawa w Sejmie odbywa się na zaproszenie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, któremu przewodniczy Poseł RP Marek Plura.

"Chcemy poprzez fotografie i opisy losów bohaterów wystawy zwrócić uwagę osób tworzących prawo w Polsce i całego społeczeństwa na konieczność poprawy sytuacji dzieci z porażeniem mózgowym, a także ich rodzin, na których życie trwale oddziałuje cierpienie spowodowane chorobą bliskich"- podkreśla Ewa Jagiełło, Prezes Stowarzyszenia Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym.

Podczas uroczystości Pani Prezes wręczyła Marszałkowi Sejmu RP Bronisławowi Komorowskiemu petycję w której autorzy postulują wprowadzenie konkretnych rozwiązań prawnych, mogących   doprowadzić do poprawy stanu zdrowia i jakości życia osób z porażeniem mózgowym oraz  sytuacji ich rodzin. Podczas uroczystości Pan Marszałek spotkał się z dziećmi i ich rodzicami.

Następnie odbyła się debata w której uczestniczyli przedstawiciele organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Debata dotyczyła  problemów związanych z sytuacją osób niepełnosprawnych i zjawisk dyskryminacji występujących w Polsce. Przewodniczył jej  Poseł Marek Plura, obecny był również Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Pan Minister Jarosław Duda.

 

Tekst petycji i więcej informacji na stronie www.porazenie.nazwa.pl

Głos Stowarzyszenia "Ożarowska" w debacie sejmowej - czytaj tu.