Organizacja Pożytku Publicznego

 

   Adres:

   ul. Ożarowska 75a

   01-444 Warszawa

   tel./fax: (22) 836-05-13

   e-mail: ozarowskastow@wp.pl

 

   PKO BP SA

   XVIII O/C Warszawa

   35 1020 1185 0000 4102 0073 9219

  

  REGON: 015176730

  NIP: 527-23-77-945

 

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

  XVI Wydział Gospodarczy

  Krajowego Rejestru Sądowego

  0000114449

 

 

 

Warszawa 26.XI.2007 r.

 

 

 

REKOMENDACJA PRZEMKA PLATY 

DO KONKURSU BARWY WOLONTARIATU

 

 

 

 

Dobrze, że ogłoszono konkurs „Barwy Wolontariatu,” bo nie byłoby gdzie zgłaszać ludzi szlachetnych, pomocnych, a jednocześnie skromnych. Również takich, którzy rozumieją innych, bo sami nie są w pełni sprawni.

Przemka Platę poznałem pięć lat temu na kursie komputerowym prowadzonym przez Fundację Matematyków i Informatyków Niepełnosprawnych Ruchowo, którego obaj byliśmy uczestnikami. Od samego początku naszej znajomości wykazywał się dużą wrażliwością i chęcią pomocy osobom mniej sprawnym niż on sam. Przemek sam jest niesprawny w stopniu umiarkowanym. Samodzielnie chodzi, ale patrząc na jego chód ma się obawy, że postrąca po drodze wszystko, co napotka, a to tylko Mózgowe Porażenie Dziecięce (MPD) pod postacią atetozy. Świetnie radzi sobie w poruszaniu się środkami lokomocji i w załatwianiu spraw urzędowych.

Jest zagorzałym kibicem klubu „Legia Warszawa”, nie opuszcza żadnego spotkania swojej drużyny. Czasami jeździ im kibicować do odległych miast, a nawet sąsiednich   państw.   Lubi     towarzystwo    zarówno    sprawnych    jak    i    niepełnosprawnych. Po skończeniu kursu i uzyskaniu certyfikatu ECDL, wypiciu z innymi uczestnikami kursu kufelka piwa, z którego nie uronił ani kropli, postanowił aktywnie działać w Fundacji Matematyków. Najpierw jako wolontariusz, a później jako wykładowca zaczął prowadzić zajęcia komputerowe. Robi to do dnia dzisiejszego nieodpłatnie poświęcając swój wolny czas.

Wśród tak wielu zajęć, nie zapomniał również o sobie, ukończył studia magisterskie na kierunku Marketing i Zarządzanie. Obecnie poszukuje aktywnie stałej pracy. Tam gdzie się pojawi, ma zawsze wokół siebie grono przyjaznych dusz. Pomimo jego wady wymowy wszyscy go rozumieją czasami prawie bez słów. Wśród przyjaciół starczą  przecież  tylko  gesty.  Nasza znajomość trwa nadal i ciągle się umacnia. Sam jestem niepełnosprawny od urodzenia, choruję na MPD.

Od pięciu lat należę do Stowarzyszenia „Ożarowska”, gdzie w świetlicy terapeutyczno-integracyjnej „Wędka” prowadzone są dla nas różnego rodzaju zajęcia. Zawsze podczas wakacji wyjeżdżamy wspólnie na turnusy rehabilitacyjne. Dwa lata temu zaproponowałem, aby Przemek pojechał z nami jako uczestnik. Był to nasz pierwszy wspólny wyjazd w ramach Stowarzyszenia „Ożarowska” do Darłówka nad morze.

Przemek okazał się nie tylko dobrym kompanem, ale i super pomocnikiem. Wspólne zajęcia, wypady i rozrywki bardzo nas z Nim zbliżyły. To tam zobaczył, że sam jako niepełnosprawny, może się przydać komuś jeszcze bardziej niesprawnemu. Po powrocie postanowił  zostać  wolontariuszem  Stowarzyszenia „Ożarowska”. W każdy poniedziałek i środę, a są to dni działania świetlicy „Wędka” poświęca swój czas na pomoc jej niesprawnym uczestnikom. Przez dwie godziny pomaga przy ćwiczeniach usprawniających. Najczęściej asystuje podczas wykonywania moich ćwiczeń. Bardzo lubię z nim współpracować, kiedy przytrzymuje moje nogi, to wiem, że wykonam każde ćwiczenie. Nieważne, że obaj się przy tym spocimy, ale to przecież z korzyścią dla nas obu. Dzięki jego sile, niezłomnej postawie i umiejętności zaangażowania w to co robi, jest przykładem dla innych. On zawsze jest gotów służyć pomocą, czy to podczas wyjść integracyjnych, wycieczek, spotkań towarzyskich czy też wspólnych pikników.

W  Przemku  można  odnaleźć   wszystkie   cechy   prawdziwego   wolontariusza. On zawsze jest odpowiedzialny, pewien swojej decyzji i wartości tego co robi. Chętnie się  uczy  nowych  rzeczy,  a  dzięki  temu  stale  się rozwija, aby wiedzieć jak najwięcej o Stowarzyszeniu „Ożarowska”. Gdy ma jakieś wątpliwości, to pyta o wszystko czego nie rozumie, aby na tej podstawie wykonać wszelkie czynności, których się od niego oczekuje. Przemek to osoba, na której zawsze można polegać gdyż każdą pracę traktuje jako zobowiązanie, na wykonanie której sam się zgodził. Potrafi działać w zespole, a to znaczy, że umie znaleźć dla siebie miejsce w grupie. Zawsze przestrzega zasad Stowarzyszenia „Ożarowska”, wie dla kogo pracuje i ma wolę robienia czegoś dla innych.

My, mała społeczność Stowarzyszenia „Ożarowska” całym sercem rekomendujemy Przemka Platę do konkursu Barwy Wolontariatu 2007.

W imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia tekst napisał

 

Bartłomiej Formanowski