Organizacja Pożytku Publicznego

 

   Adres:

   ul. Ożarowska 75a

   01-444 Warszawa

   tel./fax: (22) 836-05-13

   e-mail: ozarowskastow@wp.pl

 

   PKO BP SA

   XVIII O/C Warszawa

   35 1020 1185 0000 4102 0073 9219

  

  REGON: 015176730

  NIP: 527-23-77-945

 

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

  XVI Wydział Gospodarczy

  Krajowego Rejestru Sądowego

  0000114449

 

 

 

13.VIII


Nasz projekt, który nosi tytuł „Kierunek Samodzielność - Nasz Kolejny Krok” oprócz kontynuacji działań rozpoczętych w ubiegłym roku zawiera nowe aktywności, mające za zadanie przygotowanie uczestników projektu do bardziej samodzielnego życia, zamieszkania w mieszkaniach chronionych, podjęcia pracy i realizowania ról społecznych.

Projekt będzie trwał 3 miesiące, ale będą to miesiące bardzo intensywne. Oprócz turnusu rehabilitacyjnego (w Ośrodku w Szczyrku) i rehabilitacji ruchowej, która jest bardzo potrzebna osobom nie poruszającym się samodzielnie będą prowadzone:

- Grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego - zajęcia będą poruszały następujące tematy: analiza predyspozycji i kwalifikacji zawodowych, poznanie technik poszukiwania pracy, zdobywanie wiedzy na temat usług realizowanych przez instytucje rynku pracy, poznanie tendencji na obecnym rynku pracy oraz najbardziej poszukiwanych zawodów. W programie będą wykorzystane aktywne metody prowadzenia zajęć takie jak dyskusja grupowa, burza mózgów, ćwiczenia ruchowe i integrujące oraz ćwiczenia, które pozwolą uczestnikom zrozumieć pewne zagadnienia i przećwiczyć je praktycznie.


- Samodzielność i Bezpieczeństwo - w trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych zostaną przeprowadzone ćwiczenia związane z postępowaniem w sytuacjach zagrożenia, kryzysowych, awarii domowych, nagłego zachorowania oraz z zakresu bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych ( jak nie stać się ofiarą przestępstwa, bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w sieci internetowej) oraz planowaniem dnia, prowadzeniem budżetu domowego, zakupów, dokonywaniem opłat, prowadzeniem rachunków bankowych.


- Indywidualny Trening Samodzielności będzie skierowany na praktyczne ćwiczenie i wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas zajęć Samodzielność i Bezpieczeństwo. Podczas indywidualnych spotkań Asystent Osoby Niepełnosprawnej będzie z uczestnikiem „ćwiczył” posługiwanie się kartą bankomatową, załatwianie spraw na poczcie, robienie zakupów, przygotowaniem budżetu itp.


- Kryteria Dorosłości – Zajęcia warsztatowe będą dotyczyły budowania obrazu własnej sytuacji osobistej, kształtowania postaw związanych z relacjami partnerskimi i budowania poczucia autonomii oraz tworzenia nowych jakości w relacjach z rodzicami. Zajęcia poprowadzi doświadczony seksuolog Dr Halina Długołęcka oraz psycholog Mgr Tomasz Graś, który dodatkowo sam jest osobą niepełnosprawną, porusza się na wózku inwalidzkim.


- Intensywny kurs języka angielskiego dla zaawansowanych, dopingujący uczestników do zdania egzaminu ze znajomości języka.


- Kurs prawa jazdy dla uczestników mogących samodzielnie prowadzić samochód.


- Aktywne Weekendy - 3 jednodniowe, weekendowe aktywności, zaplanowane, zorganizowane i przeprowadzone samodzielnie przez uczestników programu. Zaplanowano, że w ramach Aktywnych Weekendów zostanie zorganizowana wycieczka poza Warszawę, wyjście do dyskoteki z osobami towarzyszącymi (opiekunami) oraz spotkanie w muzeum połączone z wspólnym pożegnalnym lunchem.


- Do dyspozycji uczestników będzie również Asystent Osoby Niepełnosprawnych z którego pomocą uczestnicy projektu będą mogli spędzić czas według własnych potrzeb i pomysłów (teatr, kino, spotkanie ze znajomymi, wizyta u lekarza, załatwianie spraw urzędowych itp.)

Do projektu zaprosiliśmy uczestników poprzedniej edycji, ale są też nowi uczestnicy.
Osoba do kontaktu: Barbara Sińczuk, prezes Stowarzyszenia
www.ozarowska.org.pl
e-mail;ozarowskastow@wp.pl