Organizacja Pożytku Publicznego

 

   Adres:

   ul. Ożarowska 75a

   01-444 Warszawa

   tel./fax: (22) 836-05-13

   e-mail: ozarowskastow@wp.pl

 

   PKO BP SA

   XVIII O/C Warszawa

   35 1020 1185 0000 4102 0073 9219

  

  REGON: 015176730

  NIP: 527-23-77-945

 

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

  XVI Wydział Gospodarczy

  Krajowego Rejestru Sądowego

  0000114449

 

 

 

24 IX

„Nie chcemy ryby, chcemy się nauczyć łowić”

Projekt zakładał współpracę profesjonalnej orkiestry z mieszkańcami stolicy, którzy chcieli zabrać głos w sprawach ważnych dla społecznej polityki miasta. Efektem był koncert w przestrzeni publicznej miasta – rodzaj zakomponowanej manifestacji opinii i postulatów.

Nasze Stowarzyszenie ma kilka powodów do dumy:

  • mieliśmy najliczniejszą reprezentację,

  • mieliśmy najlepszych asystentów - szczególne podziękowania dla Asi Gniewosz i Maksyma Klingenberga,

  • mieliśmy najbardziej oryginalne hasło „Nie chcemy ryby, chcemy się nauczyć łowić”.

[nasz manifest] [galeria]