Organizacja Pożytku Publicznego

 

   Adres:

   ul. Ożarowska 75a

   01-444 Warszawa

   tel./fax: (22) 836-05-13

   e-mail: ozarowskastow@wp.pl

 

   PKO BP SA

   XVIII O/C Warszawa

   35 1020 1185 0000 4102 0073 9219

  

  REGON: 015176730

  NIP: 527-23-77-945

 

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

  XVI Wydział Gospodarczy

  Krajowego Rejestru Sądowego

  0000114449

 

 

 

25.II.2008

 

Leo Beenhakker został
ambasadorem Wandafonds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leo Beenhakker,  selekcjoner polskiej reprezentacji w piłce nożnej,  został ambasadorem holenderskiej Fundacji Wandafonds. W dniu  18 marca 2008 roku Leo Beenhakker i dr Ewa  Kooyman, prezes Wandafonds przybędą  do Ośrodka rehabilitacji dzieci i młodzieży przy ul. Ożarowskiej aby spotkać się z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzicami, specjalistami z trzech ośrodków - Zagórza , Centrum Zdrowia Dziecka i Ożarowskiej, z którymi Fundacja od kilku lat współpracuje oraz z przedstawicielami Dyrekcji Stołecznego Centrum Rehabilitacji „STOCER” w Konstancinie.