Organizacja Pożytku Publicznego

 

   Adres:

   ul. Ożarowska 75a

   01-444 Warszawa

   tel./fax: (22) 836-05-13

   e-mail: ozarowskastow@wp.pl

 

   PKO BP SA

   XVIII O/C Warszawa

   35 1020 1185 0000 4102 0073 9219

  

  REGON: 015176730

  NIP: 527-23-77-945

 

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

  XVI Wydział Gospodarczy

  Krajowego Rejestru Sądowego

  0000114449

 

 

 

15.V

 

Tegoroczną konferencję nt. „Integracja w przedszkolu wczoraj i dziś” przygotowało Przedszkole Integracyjne nr 209 przy ul. Deotymy 52 z okazji Obchodów XX-lecia swojej działalności.

Program spotkania:


10.15 Konferencja : „Integracja w przedszkolu wczoraj i dziś”

  • Powitanie gości

  • Historia w przedszkolu-dyrektor U. Lesiewicz

  • ”Moja integracja”: P. J. Bogucka i ks. J. Sikorski

  • Wystąpienie Burmistrza Woli P. Marka Andruka

  • ”Losy absolwentów”- słów kilka byłych wychowanków przedszkola

  • ”Przedszkole dziś”- prezentacja multimedialna

  • ”Zaczarowane ziarenko”- występ przedszkolaków

  • Wspomnienia pierwszych nauczycieli przedszkola

11.45 Spotkanie po latach w różnych grupach wiekowych: Dzieci starsze, młodzież, rodzice – warsztaty.