Organizacja Pożytku Publicznego

 

   Adres:

   ul. Ożarowska 75a

   01-444 Warszawa

   tel./fax: (22) 836-05-13

   e-mail: ozarowskastow@wp.pl

 

   PKO BP SA

   XVIII O/C Warszawa

   35 1020 1185 0000 4102 0073 9219

  

  REGON: 015176730

  NIP: 527-23-77-945

 

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

  XVI Wydział Gospodarczy

  Krajowego Rejestru Sądowego

  0000114449

 

 

 

25 VII

Informacja o projekcie

Projekt "Kierunek samodzielność - krok trzeci" realizowany przez Stowarzyszenie "Ożarowska" z dotacji UE ze środków EFS w ramach POKL- priorytet VII- Poddziałanie 7.1.2- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Już po raz trzeci Stowarzyszenie Ożarowska rozpoczyna realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu systemowego Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie "Integracja dla samodzielności". Tak jak w poprzednich edycjach w projekcie weźmie udział 22 członków naszego Stowarzyszenia.

Każdy kolejny projekt jest kontynuacją dotychczasowych osiągnięć i stawiamy przed uczestnikami nowe wyzwania. Zaczynaliśmy 3 lata temu od pierwszych samodzielnych zadań i prostych, wspólnych przedsięwzięć. Było sporo zamieszania, a z aktywnością i odwagą w podejmowaniu działania bywało różnie.

W ubiegłym roku ćwiczyliśmy samodzielne wyjścia, podejmowanie decyzji, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. To oczywiście tylko kilka z zagadnień, bo przecież równie ważna była dla naszych uczestników możliwość odbywania regularnej rehabilitacji, a wspólne spotkania zrodziły częstsze kontakty ze środowiskiem rówieśników.

Tym razem projekt będzie trwał dłużej, a zaplanowana tematyka jest znacznie obszerniejsza. Dążymy jak zwykle do osiągnięcia najbardziej możliwego stopnia samodzielności naszych uczestników. A samodzielność, to możliwość komunikowania się z otoczeniem i zdobycie zatrudnienia, radzenie sobie z codziennymi sprawami.

Nasi członkowie mają różne predyspozycje do prowadzenia samodzielnego życia. Dlatego w tym roku podzieliliśmy uczestników na dwie grupy – Grupa A będzie zorientowana bardziej na zatrudnienie – będzie uczyła się jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną oraz pozna swoje profile zawodowe, a Grupa B będzie doskonaliła możliwość swobodniejszego porozumiewania się ze środowiskiem (komunikacja alternatywna) oraz szukała możliwości lepszego funkcjonowania społecznego i kształcenia swoich umiejętności. Oprócz tych głównych tematów będą dla wszystkich spotkania informacyjne z przedstawicielami Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Pracy, wykłady związane z seksualnością, pomoc psychologiczna i wsparcie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej. Zadbamy również o spędzenie wolnego czasu – zaplanowaliśmy aktywne weekendy i wyjazd integracyjny. Oczywiście nie zabraknie rehabilitacji. A wszystko to zamierzamy zrealizować do końca października. Tak więc przed naszymi uczestnikami bardzo intensywne i pracowite miesiące wakacyjne w szkole przy ul. Deotymy 37 i ciekawe spotkania jesienne w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Ożarowskiej.

Cieszymy się, że Stowarzyszenie Ożarowska tak skutecznie znajduje możliwości rozwoju swoich członków i że Wy drodzy uczestnicy projektów tak wiele staracie się z nich czerpać.

Zarząd Stowarzyszenia