Organizacja Pożytku Publicznego

 

   Adres:

   ul. Ożarowska 75a

   01-444 Warszawa

   tel./fax: (22) 836-05-13

   e-mail: ozarowskastow@wp.pl

 

   PKO BP SA

   XVIII O/C Warszawa

   35 1020 1185 0000 4102 0073 9219

  

  REGON: 015176730

  NIP: 527-23-77-945

 

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

  XVI Wydział Gospodarczy

  Krajowego Rejestru Sądowego

  0000114449

 

 

 

1 IX

Turnus rehabilitacyjny w Szczyrku w Ośrodku "Orle Gniazdo"

Przy organizacji tegorocznego Turnusu rehabilitacyjnego skorzystaliśmy z pomocy Accessible Poland Tours Internetowego Biura Podróży dla Osób Niepełnosprawnych, prowadzonego przez panią Małgorzatę Tokarską - laureatkę konkursu "Człowiek bez barier", która sama jest osobą niepełnosprawną. Turnus odbył się w okresie od 16 IX do 30 IX 2010 i stanowił, obok rehabilitacji ruchowej, jeden z dwóch instrumentów aktywizacji zdrowotnej zastosowanej w naszym projekcie "Kierunek samodzielność - nasz kolejny krok". W turnusie wzięło udział 15 członków stowarzyszenia wspieranych przez 15 wolontariuszy, ich rówieśników, głównie studentów z Wyższej Szkoły Rehabilitacji i Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Do ośrodka uczestnicy pojechali pociągiem. W tym celu Intercity udzieliło nam wszelkiej niezbędnej pomocy i udostępniło specjalny wagon dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ze specjalną rampą, toaletą i jednym przedziałem dla osób, które nie mogą przesiadać się na fotele. Pracownicy PKP, zarówno w Warszawie jak i na stacji docelowej w Bielsku-Białej, pomogli w dostaniu się do wagonów, umieszczeniu osób w przedziałach, do których z powodu wąskich drzwi nie można dojechać wózkiem oraz udostępnili jeden przedział na bagaż i wózki inwalidzkie.

Stowarzyszenie wykorzystało podróż naszej grupy pociągiem do reklamy i promocji tej formy podróżowanie wśród osób niepełnosprawnych. Na Dworzec Centralny w Warszawie zaprosiliśmy dziennikarzy z pisma "Integracja" i ekipę telewizyjną ze stacji Polsat.

Wszystkie osoby zostały zbadane przez lekarza ośrodka i zakwalifikowane do odpowiednich zajęć rehabilitacyjnych. Każdy z uczestników korzystał z trzech zabiegów fizjoterapeutycznych. Oprócz zajęć terapeutycznych uczestnicy brali także udział w wielu różnych aktywnościach, takich jak:

  • spotkania integracyjne

  • zajęcia sportowe na powietrzu, plażowanie, basen

  • zajęcia kulturalno-rozrywkowe (dyskoteki, ognisko, grill, pokaz tańca towarzyskiego)

  • prelekcje - prezentacje multimedialne nt. rozwiązań systemowego wsparcia osób niepełnosprawnych w Holandii i Szkocji oraz sportu niepełnosprawnych,

  • wycieczki turystyczne - Pętlą Beskidzką ze zwiedzaniem Wisły, skoczni narciarskiej im. Adama Małysza oraz zwiedzanie Browaru Żywiec

  • zwiedzanie sanktuarium w Szczyrku na Górce, spotkanie z kustoszem, udział we mszy świętej

  • indywidualne wyjścia do Szczyrku.

Należy podkreślić, że ośrodek dysponuje dobrze wyposażoną bazą lokalową i rekreacyjną (basen, jacuzzi, sprzęt sportowy) oraz różnorodnym sprzętem specjalistycznym (rzutniki multimedialne, ekrany, itp.) co umożliwiało realizacja wielu dodatkowych aktywności. Podczas pobytu w ośrodku spotkaliśmy się z wielką życzliwością i wszelką pomocą ze strony dyrekcji i pracowników ośrodka.

Jeszcze raz przekonaliśmy się, że turnusy rehabilitacyjne to bardzo dobra forma działania rehabilitacyjno-integracyjnego i społecznego dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Szczególnie jeśli osoby z niepełnosprawnością mogą wyjechać na wakacje bez rodziców w towarzystwie sprawnych rówieśników, a rodzice w tym czasie odpocząć od codziennych obowiązków.