Organizacja Pożytku Publicznego

 

   Adres:

   ul. Ożarowska 75a

   01-444 Warszawa

   tel./fax: (22) 836-05-13

   e-mail: ozarowskastow@wp.pl

 

   PKO BP SA

   XVIII O/C Warszawa

   35 1020 1185 0000 4102 0073 9219

  

  REGON: 015176730

  NIP: 527-23-77-945

 

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

  XVI Wydział Gospodarczy

  Krajowego Rejestru Sądowego

  0000114449

 

 

 

9 V

Notatka prasowa:

Z inicjatywy Jacka Bartkiewicza, Prezesa Zarządu Banku BGŻ i Członka Koalicji "Prezesi-wolontariusze 2011", podczas czwartkowego koncertu Filharmonii Narodowej 10 wolontariuszy wystąpiło w roli opiekunów 10 niepełnosprawnych młodych melomanów, głównie na wózkach. Obok prezesów-wolontariuszy: Jacka Bartkiewicza i Sławomira S. Sikory Prezesa Citi Handlowego, wystąpili również pracownicy obu tych instytucji.

Celem akcji "Muzyka dla integracji" jest propagowanie koncepcji wolontariatu one-to-one, opartego na budowaniu osobistej, bezpośredniej długotrwałej relacji między wolontariuszem, a osobą niepełnosprawną. Często to niewiedza i niepewność utwierdzają w przekonaniu o "inności" osób niepełnosprawnych. Wspólne działanie sprawia jednak, że tabu niepełnosprawności szybko znika, ustępując miejsca nowym doświadczeniom płynącym z bycia razem i wzajemnych inspiracji.

Prawo osób niepełnosprawnych jako jednostek do pełnej integracji społecznej zależy od tego, czy są one w stanie uczestniczyć w życiu kulturalnym. Każdy z nas może działać na rzecz zintegrowanego społeczeństwa, m.in. poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do sztuki w instytucjach kultury, na równi ze wszystkimi innymi obywatelami. I tak właśnie było podczas wspólnego wyjścia. – Barbara Sińczuk, prezes Stowarzyszenia "Ożarowska".