Organizacja Pożytku Publicznego

 

   Adres:

   ul. Ożarowska 75a

   01-444 Warszawa

   tel./fax: (22) 836-05-13

   e-mail: ozarowskastow@wp.pl

 

   PKO BP SA

   XVIII O/C Warszawa

   35 1020 1185 0000 4102 0073 9219

  

  REGON: 015176730

  NIP: 527-23-77-945

 

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

  XVI Wydział Gospodarczy

  Krajowego Rejestru Sądowego

  0000114449

 

 

 

6 XII

Program seminarium:

16:00 - 17:00 - Wprowadzenie do świata inwestycji Aniołów Biznesu (prowadzenie – Ewa Dąbrowska):

  • Kim są Aniołowie Biznesu

  • Omówienie sylwetki – cech osobowości Anioła Biznesu

  • Jakie jest ich miejsce na rynku kapitałowym

  • Korzyści ze współpracy z Aniołem Biznesu

  • Podejmowanie decyzji przez inwestora o zaangażowaniu kapitałowym

  • Jak rozumieć podstawowe cele oraz motywacje Anioła Biznesu

17:00 - 17:20 - Praca jako jeden z czterech głównych atrybutów dorosłości - głos lekarza (prowadzenie – dr Barbara Sińczuk)

17:20 - 18:00 - Moja przygoda z zatrudnieniem – głosy osób niepełnosprawnych (prowadzący - Anna Kozik, Katarzyna Krysińska, Mateusz Sińczuk, Tomasz Rudnicki)

18:00 - 18:45 - Aktualne możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych z porażeniem mózgowym, formy zatrudnienia (zatrudnienie wspierane, spółdzielnie, własna działalność) i pomoc państwa w tym zakresie - głos doradcy zawodowego (prowadzący - mgr Anna Tywonek, pracownik Urzędu Pracy m.st. Warszawy)

18:45 - 19:30 - Rola i możliwości sektora pozarządowego w organizowaniu i zwiększaniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych - głos psychologa, doradcy zawodowego (prowadzenie - mgr Małgorzata Rupar)

19:30 - 20:00 - Dyskusja i próba ustalenia działań/planu na przyszłość dla zatrudnienia niepełnosprawnych członków Stowarzyszenia „Ożarowska”.