Organizacja Pożytku Publicznego

 

   Adres:

   ul. Ożarowska 75a

   01-444 Warszawa

   tel./fax: (22) 836-05-13

   e-mail: ozarowskastow@wp.pl

 

   PKO BP SA

   XVIII O/C Warszawa

   35 1020 1185 0000 4102 0073 9219

  

  REGON: 015176730

  NIP: 527-23-77-945

 

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

  XVI Wydział Gospodarczy

  Krajowego Rejestru Sądowego

  0000114449

 

 

 

6 VI

Erik i jego tata Kees z wizytą w Polsce

W części oficjalnej nasi goście i przedstawiciele stowarzyszenia odbyli spotkania:
- w Biurze Polityki Społecznej m .st. Warszawy z Pani Dyr. Ireną Chmiel a rozmowy dotyczyły organizacji mieszkalnictwa wspieranego w Holandii i możliwości współpracy polsko-holenderskiej
- w Urzędzie Pracy przy ul. Ciołka z Panią dyr. Beatą Tryc kierownika Działu Obsługi Osób Niepełnosprawnych gdzie rozmawialiśmy o zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością w obu krajach.

Odbyło się też spotkanie z naszymi członkami w siedzibie stowarzyszenia, rozmawialiśmy naszych bieżących sprawach, potrzebach i planach na przyszłość. Kees van der Eijk opowiadał o platformie organizacji pozarządowych skupionych w holenderskiej organizacji YUUB, którą prowadzi oraz o nowej inicjatywie YUUB w Rumunii. Zastanawialiśmy się nad planami włączenia Stowarzyszenia „Ożarowska” do współpracy z platformą YUUB i powstaniu strony internetowej www.yuub.pl.

Erik i Kees pojechali z nami na kilka dni na obóz do Bondyrza, gdzie pomimo deszczu spędziliśmy miło czas na rozmowach, grze w boccie i zwiedzaniu okolicy. Goście odjechali pełni planów na przyszłość i z obietnicą powrotu do Polski.