Organizacja Pożytku Publicznego

 

   Adres:

   ul. Ożarowska 75a

   01-444 Warszawa

   tel./fax: (22) 836-05-13

   e-mail: ozarowskastow@wp.pl

 

   PKO BP SA

   XVIII O/C Warszawa

   35 1020 1185 0000 4102 0073 9219

  

  REGON: 015176730

  NIP: 527-23-77-945

 

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

  XVI Wydział Gospodarczy

  Krajowego Rejestru Sądowego

  0000114449

 

 

 

29 VIII - 4 IX

Drugi obóz w Bondyrzu

Tym razem pogoda dopisała mogliśmy więc w pełni korzystać z uroków Roztocza. Wybraliśmy się do Zwierzyńca nad Zalew Rudka popływać na kajakach i rowerach wodnych. Jeden z pieszych spacerów zakończyliśmy w Zagrodzie Guciów, gdzie w starych autentycznych chałupach mieści się muzeum etnograficzno-przyrodnicze. Przewodnik niezwykle ciekawie opowiadał o mezozoicznych skałach, 1000 letniej historii tutejszego ludu, wyjątkowej przyrodzie, tradycji i historii Polski.

Towarzyszyliśmy sportowcom niepełnosprawnym na starcie XXV Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny, który miał miejsce w Bondyrzu i na mecie w Zamościu.

Były zajęcia projektowe, spotkania z psychologiem i nauka gry w boccie, ogniska, długie rozmowy na drzewie, kino letnie i spotkania z zamojską młodzieżą.

Bardzo nam było dobrze, dziękujemy Stowarzyszeniu „Krok za krokiem” za zaproszenie do ich letniego ośrodka.

[galeria]