Organizacja Pożytku Publicznego

 

   Adres:

   ul. Ożarowska 75a

   01-444 Warszawa

   tel./fax: (22) 836-05-13

   e-mail: ozarowskastow@wp.pl

 

   PKO BP SA

   XVIII O/C Warszawa

   35 1020 1185 0000 4102 0073 9219

  

  REGON: 015176730

  NIP: 527-23-77-945

 

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

  XVI Wydział Gospodarczy

  Krajowego Rejestru Sądowego

  0000114449

 

 

 

„Aktywne weekendy” to 9 przedsięwzięć, każdy zorganizowany przez 2 członków naszego stowarzyszenia:

 

  1. wizyta w banku

  2. wizyta w komendzie rejonowej

  3. wycieczka do Ogrodu Botanicznego

  4. wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego

  5. wizyta w Urzędzie Dzielnicy

  6. wizyta w restauracji połączona z nauką savoir- vivre

  7. zakupy w centrum handlowym

  8. wspólne wyjście na mecz piłki nożnej

  9. impreza karnawałowa

 

Program został opracowany w taki sposób, aby mógł być wykonany przez i na rzecz niepełnosprawnych dorosłych członków stowarzyszenia przy założeniu aktywnego ich zaangażowania w przygotowanie i realizację planowanych przedsięwzięć.